Այսօր: Ուրբաթ, 27 Հունվարի 2023թ.
Ծաղկաձորի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 9
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 217-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

ՆԱԽԱԳԻԾ 217-Ն


Զեկ. ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 26-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով`

1. Ծաղկաձոր  համայնքի ավագանու 2022  թվականի հունվարի 27-ի <<Ծաղկաձոր համայնքի 2022 թվականի տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին>>  թիվ   26-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

1)     Տող 11301 - Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական  շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար <<2290,0>>  թիվը  փոխարինել  <<5000,0>> թվով:

 2)    Տող 11304 - Համայնքի վարչ. տարածքում, սահմանամերձ բարձրլեռն. համայնք-ի վարչ. տարածքում, բացառ. միջպետ. և հանրապետ. նշանակ. ավտոմոբիլ. ճանապարհ-ի կողեզրում, խանութ-ում և կրպակ-երում հեղուկ վառելիքի,  սեղմված բնական կամ հեղուկ. նավթ . գազ-ի վաճառքի թույլտվ. համար <<1400.0>>  թիվը  փոխարինել  <<1260.0>> թվով:

 3)    Տող 11307 - Համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար <<10697.0>>  թիվը  փոխարինել  <<12700.0>> թվով:

 4)    Տող 11309 - Համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար   <<8500.0>>  թիվը  փոխարինել  <<9671.0>> թվով:

 5)     Տող 11310 - Համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար    <<5328.4>>  թիվը  փոխարինել  <<6300.0>> թվով:

 6)    Տող 11312- Ավագանու սահմանված կարգին ու պայմանին համ.՛ համայնքի վարչ. տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվ. համար, բացառ. միջպետ. ու հանրապետ. նշանակ. ավտոմոբիլ. ճանապարհ-ի օտարման շերտերում և պաշտպ. գոտի-ում տեղադ. գովազդ-րի թույլտվ-րի (բացառ. Երևանքաղաքի) <<16556.3>>  թիվը  փոխարինել  <<20000.0>> թվով:

 7)    Տող 11313- Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվ. համար    <<400.0>>  թիվը  փոխարինել  <<500.0>> թվով:

 8)    Տող 11317- Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության իրավասություն իրականացնելու թույլտվության համար     <<80.0>>  թիվը  փոխարինել  <<160.0>> թվով:

 9)    Տող 11318- Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար   <<300.0>>  թիվը  փոխարինել  <<440.0>> թվով:

 10)  Տող 1255- Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ)   <<762.8>>  թիվը  փոխարինել  <<1851.5>> թվով:

 11)   Տող 12503- Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար <<40500.0>>  թիվը  փոխարինել  <<26700.0>> թվով:

 12)  Տող 12505- Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար <<730.8>>  թիվը  փոխարինել  <<2162.8.>> թվով:

 13)  Տող 12513- Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար <<2000.0>>  թիվը  փոխարինել  <<2500.0>> թվով:

 14)  Տող 1361- Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ<<1000.0>>  թիվը  փոխարինել  <<1300.0>> թվով:

 15)  Տող 1381- Նվիր, ժառանգ. իրավ-ով ֆիզ. անձ. և կազմակերպ-ից  համ-ին, վերջինիս ենթ. բյուջ. հիմն. տնօրին. անցած գույքի (հիմն. միջ. կամոչնյութ. ակտ. չհանդ.) իրաց-ից և դրամ. միջ-ից կապ. ծախս. ֆին. համար համ. բյուջե ստ. մուտքեր` տրամ. արտաքին աղբյուր-ից <<0.0>>  թիվը  փոխարինել  <<6829.9>> թվով:

 16)  Բաժին 1 խումբ 1դաս 1 (Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում) հոդված 4111 (Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ) <<165000.0>>  թիվը  փոխարինել   <<168000.0>>   թվով:

 17)  Բաժին 1 խումբ 1դաս 1 (Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում) հոդված 4112 (Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ) <<50836.0>>  թիվը  փոխարինել   <<52191.0>>   թվով:

18)  Բաժին 2 խումբ 5 դաս 1 (Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)) հոդված 4841 (Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում) <<12100,0>>  թիվը  փոխարինել  <<4644.0>> թվով:

19)  Բաժին 4 խումբ 5 դաս 1 (Ճանապարհային տրանսպորտ) հոդված 5134 (Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<14192.3>>  թիվը  փոխարինել  <<15662.8>> թվով:

 20)Բաժին 4 խումբ 5 դաս 5 (Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ) հոդված 5134 (Նախագծահետազոտական ծախսեր) <<4700.0>>  թիվը  փոխարինել  <<5200.0>> թվով:

 21)  Բաժին 4 խումբ 9 դաս 1 (Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)) հոդված 8411 (Հողի իրացումից մուտքեր) <<-635000.0>>  թիվը  փոխարինել  <<-851000.0>> թվով:

22)Բաժին 5 խումբ 1 դաս 1 (Աղբահանում) հոդված 4215 (Ապահովագրական ծախսեր) <<300.0>>  թիվը  փոխարինել  <<500.0>> թվով:

 23)Բաժին 5 խումբ 2 դաս 2 (Կեղտաջրերի հեռացում) հոդված 5112 (Շենքերի և շինությունների կառուցում) <<343216.0>>  թիվը  փոխարինել  <<593216.0>> թվով:

 24)Բաժին 6 խումբ 4 դաս 1 (Փողոցների լուսավորում) հոդված 4212 (Էներգետիկ ծառայություններ) <<13309.0>>  թիվը  փոխարինել  <<14310,0>> թվով

 25)Բաժին 8 խումբ 2 դաս 3 (Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ) հոդված 5113 (Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում) <<1340,6>>  թիվը  փոխարինել  <<5000,0>> թվով>>:

 26)Բաժին 9 խումբ 1 դաս 1 (Նախադպրոցական կրթություն) հոդված 4511 (Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին) <<101479.9>>  թիվը  փոխարինել  <<103379.9>> թվով>>:

 27)Բաժին 9 խումբ 2 դաս 2 (Հիմնական ընդհանուր կրթություն) հոդված 5112  (Շենքերի և շինությունների կառուցում) <<57000.0>>  թիվը  փոխարինել  <<24200.0>>  թվով>>:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՆԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, քաղաք Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների փողոց, թիվ 9
(+374 223) 6-04-02, 6-04-03
tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am, meria@tsakhkadzor.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 208
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner